Barneskiskole

Tekst: Cecilie Evertsen, skiinstruktør i Tryvann skiskole

Denne artikkelen vil ta for seg barneskiskole på alpinski. Artikkelen er skrevet utifra erfaringer jeg som skiinstruktør har hatt gjennom arbeid ved Tryvann Skiskole. Artikkelen er kun ment som et supplement til den litteratur som pr. i dag er obligatorisk for utdannelse som skiinstruktør gjennom Den Norske Skiskole. Vi håper at du ved å lese denne artikkelen, samt gjennomgang av stoffet i bakken, vil få noen tips til hvordan du selv kan legge opp skiundervisningen.

Det er stor forskjell på å undervise barn og voksne på ski. Jeg vil i hovedtrekk konsentrere artikkelen om barn på ski, men vil også komme noe inn på undervisning av eldre aldersgrupper. Forslag til øvelser som er gjengitt nedenfor kan i en viss utstrekning også brukes på ungdom og voksne.

Ved all skiundervisning er det helt grunnleggende å skape en trygg og aksepterende atmosfære for elevene. Det er like viktig ved undervisning av både barn og voksne, og uavhengig hvilket nivå eleven er på. En nybegynner på alpinski, trenger mye ros og oppmuntring. Mestring av øvelsene vil her være sentralt. Det er videre viktig at en nybegynner starter i relativt slakt terreng. Har elevene angst vil det nærmest være nytteløst å ta til seg læring. Ved undervisning av vidrekomne er det viktig med mye variasjon i undervisningen, samt stadig mer utfordrende terreng og løyper. Undervisningen bør eksempelvis veksle mellom slalom, storslalåm og utfor. Videre bør de vidrekomne elevene få brynt seg på trick- og hoppøvelser.

Uavhengig elevens ferdighet og alder må instruktøren alltid ta individuelle hensyn, da elevene er forskjellig utrustet såvel fysisk som psykisk. Noen hater å falle, og liker ikke å prøve nye øvelser. Andre igjen elsker nye utfordringer, og går på med krum hals. Videre må tilbake-meldingene til elevene være presise, og det er viktig å ta tak i bare
en korreksjon av gangen.

Når det gjelder de minste barna, trenger de enkle og konkrete oppgaver, da små barn har liten evne til selvregistrering. De trenger derimot svært høy aktivitet, og instruktøren bør legge stor vekt på helheten i øvelsene. Små bar lærer derfor best ved å se på instruktøren og deretter "prøve og feile" selv. Ved undervisning av barn fra 7 - 8, - 10 år kan en bli noe lengre i forklaringene. Det er imidlertid viktig å snakke enkelt og konkret. Mye billedspråk bør brukes ved skiundervisningen. Billedspråk viser seg også å være effektivt ved undervisning av vokne. Ved siden av at det er lettere å forestille seg øvelsen ved bruk av bilder, gjør det også undervisningen mer "levende". Fra 11 - 12 - års alderen kan vi prøve å venne elevene til selvregistrering. Eks.: "Hva kjente du nå ? " Hvor hadde du vekten i svinginngangen ?" Lek og lekøvinger må imidlertid gå igjennom hele veien , men husk at de aller minste må ha helt enkle regler å gå etter.

Nedenfor følger et forslag til fremmgangsmåte for barneskiskolen, ilagt mye lekbetonte øvelser.

Ved undervisning av små nybegynnere barn på alpinski er det viktig at de har fått innøvd en god balanse på skiene før de begynner med staver.

Lær barna å ta av og på skiene

Barna står med litt avstand, tar av seg skiene, løper to runder rundt skiene / rundt instruktøren - tar deretter på skiene igjen.
( Husk det er barn på skiskolen som aldri har hatt alpinski på bena, og hvor foreldrene heller ikke kjenner til alpinutstyr.)

Ved de nedenfor nevnte øvelser kan det være lurt å avmerke området lekene skal foregå i , eksempelvis ved bruk av staver som inngjæring.

Forflytte seg på flatmark

- leke sisten
- gå rundt kjegler / instruktøren
- skøyte på flatmark ( denne øvelsen kan også brukes i slakt hellende terreng)
- Stille skiene i posisjon etter klokken
- leke troll og sten : En eller to elever blir utpekt til å være troll. Når trollet slår barna på ryggen blir de stein, og må sette seg ned på huk. "Steinene" kan imidlertid befris av de andre barna ved at de slår dem på ryggen.

Lære å reise seg opp
-
En av barna blir utpekt til å være hermegåsa - som skal sette seg ned en gang i blandt. De andre barna følger "gåsa ".

Komme seg oppover i bakken

- fiskeben
- gå sidelengs

Kjøre rett utfor med naturlig stopp - d.v.s. stopp på flatmark
-
etterligne dyr : eks. tramp som en elefant når du kjører / kjør som en hane hvor du løfter en ski av gangen.
- ta i snøen mens du kjører utfor
- hold hverandre i hendene mens man kjører utfor
- lag en løype : eks. Kjør utfor på ski med naturlig stopp på flaten, gå rundt en kjegle på flaten, og tråkk deretter opp til start igjen.

Plog utfor med naturlig stopp

- form skiene som et iskremhus eller plogbil : Tuppene må sitte godt sammen så ikke isen renner ut.
- stopp ved merker / kjegler for fylle på is / bensin
- skituppene er gode venner som møtes
- kjør plogtog ( plogtogene bør ikke være for lange første gang elevene kjører tog)

Heiskjøring

For både voksne og barn kan heiskjøring være den stor "bøigen" å komme seg over. Det er derfor viktig at ingen nybegynnere hverken av voksne eller barn blir sendt i heisen uten at de på forhånd har "tørrtrent".

Lag heis av stavene, og la alle elevene bli trukket etter tur.

Plogsving

- gjør plogen større og større mens du kjører
- sett opp kjegler / merker som elevene kan svinge rundt
- kjør selv baklengs i plogstilling, og lokk barna til å komme til deg når du svinger
- sprut sne med den ene skien
- politileken: Instruktøren kjører selv baklengs og dirigerer barna med armene som en politimann
- ta i snøen mens du svinger
- løft på indre ski i svingen
-lag en løype av kjegler / porter å la elevene svinge rundt i gradvis mindre plogstilling (d.v.s. stadig smalere plog)
- løft innerste benet ved hver kjegle / port


Hopp

Hopp kan brukes gjennom hele undervisningen fra nybegynner til godt øvet nivå, og gir både spenst og balanse.Bruk terrenget flittig her !

Mot pararelle ski

- sprut sne med begge skiene: kjør rett frem, tverrstill deretter skiene og sprut sne
- kjør med skiene som en ispinne
- kjør kortere og kortere svinger (dette vil minske plogen)
- kjør fort som en konkurranseløper
- hopp etter hver sving
- kjør "hermegåsa" : elevene prøver å gjøre det samme som instruktøren / eventuelt en av elevene
- kjør skogsløyper for å trene elevene opp til å beherske vekslende terreng bruk orgeltramp og kuler i undervisniingen


Skivendeøvelser og balanseøvelser

- snurre rundt
- kjør på en ski
- bruk stavene som støtte og hopp rundt
- ta små hopp på en ski

Problem som kan oppstå
Det er svært vanlig at barna kjører med bakvekt, det er derfor viktig å få knærne mest mulig fremover.
Øvelser til hjelp her er:
- Kjør med hendene på knærne
- kjør bil
- lat som det sitter en tegnestift bak i støvelen


Barna kjører med samlede ben:

Øvelser til hjelp her er:
- Hold en knytteneve mellom knærne
- sitt på en hest
- oppmuntre barna til å se på skiene


Barna har dårlig blanse og henger etter:

- kjør med kjepp mellom deg og barnet

Som nevnt tidligere i artikkelen er det viktig at man i skiundervisning av barn holder en svært høy aktivitet. Videre er det viktig å stadig prøve ulike lekøvelser, men innenfor en trygg atmosfære. Bruk gjerne ideer fra barna - de er ofte mer kreative enn oss voksne ! Videre bør alle timer være godt forberedt - ha et mål / et opplegg for hver time, med mulighet for forandringer etter vær og føreforhold. Ved start av skiskolen bør en også sette opp en rammeplan for hva en vil lære elevene i løpet av kurset.

Sist men ikke minst - ha det moro på ski - skigleden smitter raskt over på barna og vica versa !