Rammeplan og tider for alpint instruktørkurs 1

Tid 30/11 1/12 2/12 4/12

5/12

6/12 8/12 9/12

10.00-
17.00

- I bakken
Egenferdighet frikjøring
I bakken
Skolesvinger
*plogsving
*kortsving
*store svinger
   


 

  I bakken
-Barneskiskole
4-7 år.
Trollklubben

 
I bakken
Egenferdighet
Pedagogikk i
praksis

Video

Lunsj
12.00-
13.00

- Teknikk
balanse/posisjon


Teknikk
vridning

Teknikk
kanting
Egenferdighet
frikjøring

Freestyle
lavterskel


 
    I bakken
-Barneskiskole
6-13 år

Freestyle
rail
Egenferdighet
Pedagogikk i
praksis

Instruksjons-
oppgaver

18.00-
21.00/

Teori
Kl. 18.00-21.00
-Kursprogrammet
-Kunskap om
turisme
-Skilærerens
yrkesrolle
-Gruppeoppgave
 "Forventninger"


 
    Teori
Alpinteknikk

Freestyle
 I bakken
 Egenferdighet
 tekniske
 grunnprinsipper
 
 
Teori
-Pedagogikk/
lederskap

-Instruktørrollen

Freestyle e- læring
 
   

 

Tid 10/12 11/12 12/12 13/12  

10.00-
17.00

         

Lunsj
12.00-
13.00 
       
18.00-
21.00
I bakken
-
Instruksjons-
 trening

-Sikkerhet
-Førstehjelp
-Undervisning
-Heiskjøring
-Terrengpark
I bakken
-Skolesvinger

-Alpin metodikk
barn

-Instruksjons-
metoder

-Organisering
I bakken
Pedagogikk i
praksis
Voksne
Teori
Barnas Psykososiale og motoriske
utvikling

-Instruktørhånd-
boken
Hjemmeoppgave,
Praksis

Alternative
praksisdager:

27-28/12 eller 30-
31/12,
5-6/1 eller 12-13/1