Rammeplan og tider for barneskiinstruktørkurs alpint

Tid 9/3 10/3 11/3 14/3

15/3

26/3 27/3

10.00-
17.00

- I bakken
Egenferdighet frikjøring
Teknikk
balanse/posisjon


Teknikk
vridning

Teknikk
kanting


Freestyle
lavterskel
I bakken
-Barneskiskole
4-7 år.
Trollklubben

I bakken
-Barneskiskole
6-13 år

-Alpin metodikk
barn
   


 

I bakken
praksis på
påskeferiekurs
kl. 10-13:15
I bakken
praksis på påskeferiekurs
kl. 10-13:15

Hjemmeoppgave,

Lunsj
12.00-
13.00

-          

18.00-
21.00/

Teori
Kl. 18.00-21.00
-Kursprogrammet
-Skilærerens
yrkesrolle
-Gruppeoppgave
 "Forventninger"


-Instruktørhånd-
boken
    Teori
Barnas Psykososiale og motoriske
utvikling

 
I bakken
-Alpin metodikk
voksen

-Instruksjons-
metoder/trening