Rammeplan og tider for alpint instruktørkurs 1

Tid 9/3 10/3 11/3 13/3

14/3

15/3 16/3 17/3 18/3

10.00-
17.00

- I bakken
Egenferdighet frikjøring
I bakken
Skolesvinger
*plogsving
*kortsving
*store svinger
   


 

    I bakken
-Barneskiskole
4-7 år.
Trollklubben

 
I bakken
Egenferdighet
Pedagogikk i
praksis

Video

Lunsj
12.00-
13.00

- Teknikk
balanse/posisjon


Teknikk
vridning

Teknikk
kanting
Egenferdighet
frikjøring

Freestyle
lavterskel


 
      I bakken
-Barneskiskole
6-13 år

Freestyle
rail
Egenferdighet
Pedagogikk i
praksis

Instruksjons-
oppgaver

18.00-
21.00/

Teori
-Kursprogrammet
-Kunskap om
turisme
-Skilærerens
yrkesrolle
-Gruppeoppgave
 "Forventninger"


 
    I bakken
-Skolesvinger

-Alpin metodikk
barn

-Instruksjons-
metoder

-Organisering
 I bakken
 Egenferdighet
 tekniske
 grunnprinsipper
 
 
I bakken
 Egenferdighet
 tekniske
 grunnprinsipper
 
 
I bakken
Pedagogikk i praksis
Voksne
   

 

Tid 20/3 21/3 22/3 23/3

10.00-
17.00

       

Lunsj
12.00-
13.00 
     
18.00-
21.00
Teori
Barnas Psykososiale og motoriske
utvikling

-Instruktørrollen


 
Teori
Alpinteknikk

Freestyle
Teori
-Pedagogikk/
lederskap

-Instruktørrollen
 I bakken
-
Instruksjons-
 trening

-Sikkerhet
-Førstehjelp
-Undervisning
-Heiskjøring
-Terrengpark