Ň VRI SKIEN

- Fot- og benvridning

- Motvridning

- Medvridning