Vilkår

Avbestilling av kurs og privattime
Kurs og privattimer må avbestilles skriftlig. Ved avbestilling vil kunden bli belastet et
ekspedisjonsgebyr på NOK 250. Ved avbestilling mindre enn 2 uker før kursstart vil 50 % av kursavgiften,
minus ekspedisjonsgebyr på NOK 250, bli refundert.
Ved avbestilling mindre enn 1 uke før kursstart, vil kursavgiften ikke refunderes.

Avbestilling av påbegynte kurs
Kurs som er påbegynt, men som kunden ikke kan fullføre, vil ikke bli refundert uten legeerklæring.

Kansellering av kurs
Hvis privattimer eller kurs kanselleres, vil kunden få et annet tilbud av samme eller høyere verdi.
Hvis det nye tilbudet ikke godtas, vil innbetalt beløp bli kreditert til samme kortnummer eller kontonummer

Vedr. betaling:
Betaling for kurs privattimer foretas med Visa eller Mastercard.

Innbetaling
Kredittkortbetaling til skiskolen blir trukket av TREKKSOFT AG, Hauptstrasse 15, 3800 Matten, Switzerland ("TREKKSOFT").
TREKKSOFT Vil bli vist som TREKKSOFT TOUR BOOKING på din betalingsinformasjon.
Domenet hvor du legger inn og utfører betalingen er eiet og driftes av TREKKSOFT.
Vennligst send epost til booking(at)skikurs.no for alle spørsmål angående dine kredittkortbetalinger og eventuelle tilbakebetalinger.